Analiza uwięzionych emocji

ANALIZA INFORMACYJNA EMOCJI UWIĘZIONYCH W CIELE
ORAZ W GŁÓWNYCH NARZĄDACH

Zapraszam do zapoznania się z ogólnymi informacjami na temat radioniki w zakładce >>Artykuły -> Radionika<<, tutaj chciałbym się skupić już wyłącznie na omówieniu konkretnej propozycji dotyczącej wykonania metodą radioniczną analizy emocji, które cały czas są obecne w polu informacyjnym badanej osoby i mogą mieć bardzo silny wpływ na jej życie i zdrowie, a jak się nie jednokrotnie okazuje, nawet opóźniać lub blokować proces leczenia, niezależnie od tego, jaką formę terapii pacjent wybiera.

Emocja, jako zakłócenie energetyczne lub wprost „blokada” przepływu energii w ciele, tak samo stanie na drodze lekom farmakologicznym, chirurgowi, jak i naturopacie. W tym sensie nie ma znaczenia forma terapii, jaką się stosuje, u ile nie zostanie ona zaadresowana wprost do tej energetycznej „blokady”.

Stąd wydaję się interesującym i dość zasadnym zapoznanie się z „zawartością” informacji w naszym polu informacyjnym zarówno w sytuacji kiedy już jesteśmy zmuszeni do poddania się takiej, czy innej terapii, jak też z czystej ciekawości motywowanej np.; chęcią pracy nad sobą czy dążeniem do świadomego osobistego rozwoju.

Jak przedstawiam poniżej, arkusz analizy zawiera ok. 160 pozycji! Czemu aż tyle? Przecież znane nam rodzaje emocji możemy bez małą wyliczyć na palcach rąk…..

Zaskoczenie? Otóż subtelnych różnic pomiędzy konfliktującymi napięciami w naszym systemie nerwowym o charakterze i pochodzeniu emocjonalnym jest dużo więcej niż przypuszczaliśmy.

Wyszkolony operator urządzenia radionicznego posiadając tzw indeks częstotliwości dokonuje pomiarów w oparciu o dobrze już nauce znany biorezonans. Jeśli „wibracja” danej emocji jest obecna w biopolu wynik jest pozytywny.

W ten sposób zebrane informacje dla niejednego człowieka mogą się okazać bardzo użyteczne w samoocenie lub inspirujące do dalszych poszukiwań skutecznych rozwiązań problemu który aktualnie go dotyczy.

Idąc dalej w analizie, operator bada główne narządy (z punkt widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej /TCM/ decydujące) pod kątem zablokowanych i uwięzionych w nich emocjii.

Wieloletnie badania i doświadczenia kliniczne dr. Geerda Hamera, twórcy tzw. Nowej Germańskiej Medycyny (zobacz zakładkę) ujawniły bezdyskusyjny związek pomiędzy przeżytą i zatrzymaną emocją, a powstawaniem zmian nowotworowych umiejscowionych precyzyjnie wg „mapy” biologicznej odczytanej przez niego(jest onkologiem), na postawie analizy wielu tysięcy historii chorób.

W stworzonym przeze mnie algorytmie uwięzionych emocji znajdujemy częstokroć odpowiedź na pytanie „co mi leży na wątrobie?”.w szybszym czasie i „na skróty”.

Moje doświadczenia wskazują na to, że po zapoznaniu się z treścią emocjonalną dosłownie „wdrukowaną” w tkanki, zbiegi usuwania informacji energetycznej przypisanej tym emocjom przynosiły znaczący rezultat terapeutyczny bez uciekania się do długotrwałej klasycznej psychoterapii.

Przytoczę tu przykład jednej z moich pacjentek.

Zgłosiła się do mnie z powodu nawracających i bardzo dokuczliwych infekcji dróg rodnych. Była już kilka lat w bezskutecznym leczeniu ginekologicznym z wykorzystaniem typowych metod i środków. Zwróciła się oczywiście do mnie, jako lekarza homeopaty, ale i przy udziale tej metody uzyskaliśmy jedynie częściowa, nie zadawalającą poprawę.

Dopiero seria zabiegów radionicznych ukierunkowanych wprost na emocji uwięzione w tkance narządu, dała skokowy postęp i rezultat w postaci prawie natychmiastowego uwolnienia tej kobiety od dolegliwości.

Podsumowując:

wykonana analiza daje nam wgląd w zakłócenia energetyki pochodzące z emocji oraz informacje o zablokowanej energii zabarwionej konkretną emocją w wybranych tkankach.

ANALIZA NIE JEST DIAGNOZĄ MEDYCZNĄ ANI JEJ NIE ZASTĘPUJE.

NIE JEST TEŻ DIAGNOZĄ ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH.

Jest odzwierciedleniem pola informacyjnego/energetycznego danego człowieka i może zilustrować pewne tendencje lub blokady obecne na poziomie energetycznym ciała.

Radioniczne usuwanie informacji zablokowanych emocji nie jest równoznaczne z jakąkolwiek metodą leczenia, jednak doświadczenie pokazało, że to działanie znacznie zwiększa szanse powodzenia każdej formy terapii wybranej przez daną osobę. Może być też użyte tak, jak w przytoczonym powyżej przykładzie, jako zakończenie sukcesem wcześniej nieskutecznego leczenia – kiedy czynniki pato – biologiczne zostały usunięte, pozostały jeszcze tylko zakłócające wzorce informacyjno-energetyczne i to one, póki obecne. nie pozwalały na pełne uzdrowienie.

 

EMOCJA W CIELE F/EData…. …. PŁUCA NERKI SERCE WĄTROBA ŚLEDZIONA
1.Nieprawidłowości emocjonalne            
2.Gwałtowność,szorstkość            
3.Nieobecny umysł            
4.Zmniejszona aktywność            
5.Agresja            
6.Delirium poalkoholowe            
7.Alkoholizm            
8.Złość            
9.Niepokój            
10.Rozstrój nerwowy z niepokojem            
11.Arogancja            
12.Zbłądzenie psychiczne            
13.Zbłądzenie moralne            
14.Autyzm            
15.Awersja,wstręt            
16.Złe zachowanie            
17.Gorycz            
18.Beztroska            
19.Klaustrofobia            
20.Pomylenie,oszołomienie            
21.Życzenie śmierci            
22.Oszustwo            
23.Przygnębienie            
24.Demencja            
25.Depresja            
26.Desperacja,brak nadziei            
27.Rozczarowanie            
28.Niezadowolenie            
29.Zniechęcenie            
30.Rozsrtój emocjonalny            
31.Rozstrój mentalny            
32.Niespełnienie            
33.Zwątpienie            
34.Egocentryzm            
35.Egomnia            

 

36.Blok emocjonalny            
37.Pobudliwość            
38.Zazdrość            
39.Wyczerpanie mentalne            
40.Zmęczenie mentalne            
41.Lęk przed ludźmi            
42.Lęk            
43.Lęk z depresją            
44.Czucie się nieszczęśliwym            
45.Udawanie choroby(cierpientnictwo)            
46.Zapominalstwo            
47.Frustracja            
48.Ogóle            
49.Chciwość            
50.Żal,smutek            
51.Wina            
52.Przekonanie o winie            
53.Nienawiść            
54.Brak serca            
55.Niezdecydowanie            
56.Drażliwość            
57.Brak humoru            
58.Nadpobudliwość            
59.Nadwrażliwość            
60.Hipochondria            
61.Histeria            
62.Odrętwienie umysłowe            
63.Niecierpliwość            
64.Bezczynność            
65.Niezdecydowanie            
66.Lenistwo            
67.Lenistwo umysłowe            
68.Kompleks niższości            
69.Zatwardziałość            
70.Szaleństwo            

 

71.Niepewność            
72.Bezsenność            
73.Chwiejność            
74.Brak tolerancji            
75.Niepocieszony            
76.Drażliwość            
77.Zazdrość            
78.Kleptomania            
79.Brak inicjatywy            
80.Lubieżność            
81.Znużenie            
82.Otępienie            
83.Psychopatyczny kłamca            
84.Pragnienie śmierci            
85.Utrata kontroli nad sobą            
86.Nieodwzajemniona miłość            
87.Przewrotność            
88.Złośliwość            
89.Mania            
90.Mania religijna            
91.Mania seksualna            
92.Masturbacja            
93.Podłość            
94.Stany melancholii            
95.Melancholia            
96.Umysłowe opóźnienie            
97.Utrata zaufania            
98.Nieufność            
99.Obsesja            
100.Fiksacja            
101.Zaciętość,upór            
102.Opresja umysłowa            
103.Nadmierna aktywność ruchowa            
104.Nadmierna ufność            
105.Kompleks wyższości            

 

106.Przepracowanie umysłowe            
107.Panika            
108.Paranoja            
109.Zamyślenie            
110.Osobowość maniakalna            
111.Osobowość rozszczepiona            
112.Fobia            
113.Napięcie,stres            
114. Zwlekanie,odkładanie na później            
115.Tupet            
116.Osłabienie psychiczne            
117.Psychopatia seksualna            
118.Uraza,żal            
119.Stłumienie            
120.Niepokój            
121.Powściągliwość            
122.Powściągliwość.            
123.Smutek            
124.Schizofrenia            
125.Schizofrenia            
126.Schizofrenia postępująca            
127.Odosobnienie            
128.Nieśmiałość            
129.Samooszukiwanie się            
130.Użalanie się nad sobą            
131.Nadmierna powściągliwość            
132.Samozadowolenie            
133.Samowola            
134.Otępienie starcze            
135.Sentymentalność            
136.Szok            
137.Wstydliwość            
138.Uzależnienie od snu            
139.Stany paniki,lęku            
140.Zaciekłość,zażartość            

 

141.Jąkanie            
142.Skłonności samobójcze            
143.Kompleks wyższości            
144.Podejżliwość            
145.Płaczliwość            
146.Zakłamanie,nieuczciwość            
147.Napięcie nerwowe            
148.Napięcie,ucisk            
149.Niechciane myśli            
150.Wstydliwość,małomówność            
151.Niskie pobudki            
152.Niezdyscyplinowanie            
153.Próżność            
154.Zmęczenie, brak energii            
155.Wycofanie            
156.Zmartwienia,problemy            
157.Zmartwienie
Script logo