Biochemiczne sole dr Wilhelma Schuesslera

Odkrywcą  metody   zastosowania  w terapii  soli  mineralnych  jest dr Wilhelm Heinrich Schüßler   żyjący w latach 1821 – 1898  niemiecki lekarz-homeopata i  biochemik. Tytuł lekarza po studiach  w  Paryżu, Berlinie, Giessen i Pradze uzyskał w 1857 roku. Początkowo  zajmował  się leczeniem homeopatycznym, potem poświęcił się poszukiwaniu nowej metody leczenia, prostej i posługującej się niewielką liczbą medykamentów. Zainspirowany  teorią patologii komórkowej  Rudolfa Virchova  i  badaniami wpływu soli mineralnych na zdrowie ludzi i zwierząt prowadzonymi przez Jacoba Moleschotta(Lehre der Nahrungsmittel), przeprowadzał własne eksperymenty usiłując znaleźć najważniejsze dla organizmu ludzkiego sole mineralne. W tym celu dokonywał analizy popiołu pozostającego po spaleniu w krematorium zwłok ludzkich. Na postawie pomiarów i obserwacji doszedł do  wniosku, że sole mineralne, które były obecne w danym narządzie lub tkance w największej ilości, były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego narządu czy tkanki, a ich niedobór prowadził do zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu lub do choroby. Zaobserwował, że doustne podanie pacjentowi odpowiednich soli mineralnych przywracało zaburzoną w organizmie równowagę tkankowych soli mineralnych i odgrywało znaczącą rolę w procesie zdrowienia. Poddanie soli  mineralnych procesowi potencjonowania homeopatycznego, sprawiał, że sole są w stanie dotrzeć bezpośrednio do chorych komórek.  Według Schuesslera zadaniem soli mineralnych podawanych pacjentom w potencjach homeopatycznych  D3-D6 jest pobudzenie ludzkiego organizmu do wchłaniania brakujących soli mineralnych z strawionego pokarmu i do lepszego wykorzystania ich w tkankach, a nie dostarczanie organizmowi brakujących soli.

W 1874 opublikował pracę pt. Eine abgekürzte therapie, gegründet auf histologie und cellular-pathologie, w której opisał metodę leczenia solami mineralnymi.

Więcej  użytecznych  informacji  można  znaleźć na przykład na  stronie:  http://schuessler-salze-liste.at/dr-wilhelm-heinrich-schuessler/

Script logo