Biometryczna analiza radioniczna

Czym jest biometryczna analiza radioniczna ?

Jest to forma testu rezonansowego. Polega na odczytaniu informacji psycho-biologicznej o człowieku z jego próbki DNA (w tym celu jako nośnik DNA używany jest najczęściej kosmyk włosów, próbka moczu lub krwi; możliwe jest również umieszczenie tych informacji w formie cyfrowej w bazie danych systemu). W ten sposób, uzyskawszy pełną informację dotyczącą danej osoby, system jest w stanie w dowolnym momencie poprzez tzw. pole morfogenetyczne i żywotne siły kształtujące organizm dotrzeć do informacji o badanej osoby i porównując te informacje z własną bazą danych zawierającą ok 12 000 cech wzorcowych, określić szczegółowo zakres i charakter zakłóceń informacyjnych oraz określić działania potrzebne do przywrócenia równowagi.

Przykładowo, jeśli dana osoba jest zarażona owsikami lub pozostał ślad informacyjny w biopolu tej osoby po przebytym epizodzie obecności pasożyta w przeszłości, to system poprzez porównanie rezonansowe z wzorcem owsika zapisanym w bazie danych wskazuje informację o obecności tego pasożyta oraz określa natężenie tego rezonansu z posiadanym wzorcem. Podobnie rzecz się ma z każdym innym zakłóceniem informacyjno-energetycznym .

Jak to działa ?

Baza danych zawiera cyfrowe kody będące odpowiednikami zakłóceń homeostazy organizmu, procesów chorobowych, substancji toksycznych, patogenów – wirusów, bakterii, grzybów, pleśni, pasożytów itp. i poprzez uaktywnienie danego kodu rezonansowego można uzyskać bardzo szczegółowe informacje o obecności informacyjno-energetycznego wzorca zakłócenia (pierwowzoru/instrukcji choroby), poziomie jego występowania (ciało fizyczne, energetyczne, emocjonalne , mentalne) oraz stopniu jego natężenia.

Jakie mam z tego korzyści?

Informacje uzyskane poprzez analizę radioniczną są niezwykle precyzyjne i pomagają we wczesnym wykryciu wielu niebezpiecznych skłonności mogących w przyszłości prowadzić do rozwinięcia procesów patologicznych. Informacje tego typu mogą być bardzo pomocne w ukierunkowaniu diagnozy medycznej.( Mają charakter głównie profilaktyczny, gdyż odnoszą się do stanów „przed klinicznych” wielu chorób).

Dlaczego mogę temu zaufać?

Sercem systemu analizy radionicznej jest VIBA (Vast Interactive Bio-system Analyser), powstały jako wynik wieloletnich badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie w Princetone, w USA. Program PEAR koordynowany przez Brendę Dunne i Roberta Jahn’a wykazał i potwierdził w przebiegu ponad 10 lat powtarzanych doświadczeń, że możliwa jest współpraca pomiędzy ludzką świadomością badacza a systemem informacyjnym urządzenia technicznego. Potwierdzona została hipoteza naukowa, że statystycznie przypadkowe procesy w sposób wysoce znamienny podlegają wpływowi ludzkiej świadomości. ( Jest to wynik zgodnym z jednym z podstawowych założeń fizyki kwantowej iż świadomość obserwatora/badacza wpływa a nawet tworzy badane zjawiska na kwantowym poziomie.)

Algorytm działania proponowanej analizy biometrycznej oparty jest w całości na programie PEAR. Okazał się on w pełni skuteczny i sprawny w ocenie dowolnego organizmu żywego na poziomie informacji systemowej.

Czego się dowiem?

Baza danych systemu jest bardzo rozbudowana. W związku z tym na początek proponujemy pomoc w poznaniu swoich zasobów uwięzionych emocji zalegających w biopolu i zaburzających prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Stworzyliśmy następujące trzy formularze biometrycznej analizy radionicznej (BAR):

1. Anatomia biopola

2. Emocje-pozytywne/negatywne.

3. Analiza relacji pomiędzy uwięzionymi emocjami a biopolem i systemami narządowymi ciała

 

Script logo