Czym jest choroba i chorowanie?

Choroba to niewidoczne dla obserwatora zewnętrznego dynamiczne zakłócenie swobodnego przepływu żywotność ujawniające się objawami i oznakami. Chorowanie to proces. Swoisty i charakterystyczny zespół objawów i oznak chorobowych i osobowych rozwijających się w czasie dla potrzeb homeoterapii nazywany jest obrazem choroby. Innymi słowy choroba to celowy program Przyrody służący przetrwaniu organizmu w niesprzyjających życiu warunkach przewlekłego stresu, gdy zmiana tych warunków jest niemożliwa.

Script logo