Czym jest leczenie?

Leczenie to wszystkie działania wykorzystujące różnorodne metody, sposoby i środki łagodzące lub usuwające objawy i oznaki chorobowe.

Script logo