Czym jest zdrowie?

,,W zdrowym uwarunkowaniu człowieka, duchowej podobna żywotność (samorządność), możność(dynamis), która ożywia materialne ciało, zarządza w nieskrępowany sposób i utrzymuje wszystkie części organizmu we wspaniałym, zgodnym, żywotnym działaniu, zarówno co do wrażeń odbieranych jak i czynności spełnianych, tak iż nasz zamieszkujący obdarzony  rozumem umysł może ze swobodą zatrudniać to żyjące zdrowe narzędzie dla wyższych celów naszego istnienia.” Samuel Hahnemann, Paragraf 9, Organon der Heilkunst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo