Czym jest zdrowienie?

Zdrowienie to proces rozłożony w czasie, na który składają się dwa elementy:

-/ uwalnianie żywotności z uwikłania w ciele (skutkujące postepującym wzrostem energii żywotnej i towarzyszącą mu naprawą tkanek ciała)

-/ wzrost poziomu świadomości,

i ten element wyrażający się rozwojem zdolności rozróżniania falszu od prawdy, uwalniania się od złudzeń,jest decydujący.

Script logo