Kwestionariusz Wypytywania

Kwestionariusz wypytywania  to  uporządkowany  zbiór pytań  pomagających  w  dokładnym  opisaniu stanu  zdrowia.

Podczas pracy z kwestionariuszem należy określić wygląd chorego (swój), podać charakterystyczne cechy, opisać naturalną barwę włosów i oczu, karnację skóry, wagę, wzrost oraz opisać kształt i postawę ciała.

Dodać do tego należy opis natury emocjonalnej, możliwości umysłowych dążeń i osiągnięć. Opisać związki z członkami rodziny, przyjaciółmi i społeczeństwem. Przedstawić pełen pogląd na podejmowane w życiu zobowiązania oraz odczucia i poglądy z nimi związane dla ukazania możliwych sytuacji konfliktowych i stresorodnych.

Opisać sytuację rodzinną także w zakresie rodzinnej historii chorób, najlepiej wielopokoleniowo.

Pytania szczegółówe kwestionariusza pomagają opisać umysł i jego cechy, uczucia i emocje, objawy uogólnione i umiejscowione wraz z ich charakterystyką i odniesieniami. Pomagają też odnieść je do linii życia i osadzić na niej obrazując ich funkcje wobec okresu rozwoju osobistego i ich związków z tym rozwojem.

Od staranności i dokładności, z jaką udzielane zostają odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania zależy w dużym stopniu wynik zamierzonego leczenia. Materiał pochodzący z odpowiedzi udzielonych na wszystkie pytania jest podstawą rozpoznania typu psychologicznego reaktywności chorego. Dzięki jego jednoznacznemu określeniu staje się możliwe rozpoznanie odpowiedniego środka leczniczego. Środek leczniczy o obrazie patogenetycznego działania podobnym do obrazu chorobowego, czyli typu psycho-emocjonalno-biologicznej reaktywności chorego jest zdolny, działając na siłę żywotną (vis medicatrix Naturae), wyzwolić proces leczenia. Jeśli nic nie zakłóci tego procesu może on doprowadzić do uzdrowienia. I to właśnie zgodnie z brzmieniem §1. Wykładni sztuki leczenia dr Samuela Hahnemanna jest celem działalności lekarza homeopaty.

Dokumentacja medyczna, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań dodatkowych

Podczas konsultacji należy przedstawić odpisy lub kopie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań dodatkowych, zapisy odbytych konsultacji specjalistycznych, kart informacyjnych z odbytego leczenia szpitalnego i/lub sanatoryjnego celem uzupełnienia informacji o stanie chorego.

Kwestionariusz opracowany na podstawie wskazówek zawartych w pracach:

H. Barthela, C.M. von Boenninghausena, J. Bogera, S. Hahnemanna, C. Heringa, J.T. Kenta, X. Mathura, P. Schmidta, R. Verspoor’a i P.Vijayakara oraz w oparciu o moje własne doświadczenie.

 

Dane osobowe

Na początek, jako zasadę, podać należy podstawowe dane dotyczące osoby chorego, które pozwalają na zapoznanie się z jego środowiskiem życia. A więc:

 • pełne imię i nazwisko (inicjały), płeć;
 • numerem telefonu i adres e-mail;
 • data i miejsce urodzenia;
 • stan cywilny (jeżeli pozostaje w związku – to od jak dawna; sytuacja rodzinna);
 • wyznanie (przynależność do wspólnoty religijnej);
 • posiadane wykształcenie;
 • wykonywany zawód (wraz z krótkim określeniem warunków pracy, występujących uciążliwości i narażeń z nimi związanych);
 • sposób odżywiania (rodzaj diety np: wegetariańska, jarska, niewegetariańska);
 • stosowane używki (dziennie przyjmowane ilości).

 

Następnie należy określić wygląd chorego (swój), podać charakterystyczne cechy, opisać naturalną barwę włosów i oczu, karnację skóry, wagę, wzrost oraz opisać kształt i postawę ciała.

Dodać do tego należy opis natury emocjonalnej, możliwości umysłowych dążeń i osiągnięć. Opisać związki z członkami rodziny, przyjaciółmi i społeczeństwem. Przedstawić pełen pogląd na podejmowane w życiu zobowiązania oraz odczucia i poglądy z nimi związane dla ukazania możliwych sytuacji konfliktowych i stresorodnych.

Wywiad rodzinny

Pomaga określić tło dolegliwości i problemów chorobowych, dostarczając informacji o obciążeniach dziedzicznych i sytuacji rodzinnej chorego. Jakie dolegliwości i choroby występują i/lub występowały u matki (M) i ojca (O), sióstr (S) i braci (B) oraz bliskich z obu linii rodowych (MM, OM, SM, BM, MO, OO, SO, BO itp).

Jakie były przyczyny zgonów osób bliskich, w jakim wieku umarli?

Jaki jest stan zdrowia twojej żony/męża i dzieci?

Szczególne znaczenie mają długotrwałe i nawracające dolegliwości, zachorowania na: gruźlicę choroby weneryczne, nowotwory, cukrzycę i inne zaburzenia przemiany materii i hormonalne, zaburzenia odporoności, odczyny alergiczne i choroby skóry, wady rozwojowe.

 

Aktualne dolegliwości

Opis powinien określić kiedy i w jakich okolicznościach one się pojawiły oraz podać wszelkie objawy im towarzyszące.

Czy pojawiły się nagle czy rozwijały się stopniowo, jak dłygo trwają? Jaki mają przebieg?

Pod wpływem czego i w jakich warunkach się zmieniają, co je wzmaga a co przynosi ulgę?

Jak wpływa na nie ma pora dnia lub nocy, pora roku, zmiana pogody, zmiany temperatury, wilgotności, pozycja ciała, ruch, spoczynek, posiłkilun jakiekolwiek inne czynniki?

Gdzie są umiejscownione, czy towarzyszą im jakieś dodatkowe doznania, czy i pod wpływem czego zmieniają swoje umiejscowienie, dokąd rozprzestrzeniają się zwykle i którędy?

Co powoduje poprawę, a co pogorszenie samopoczucia, co przynosi ulgę lub nasilenie dolegliwości?

Co może być przyczyną dolegliwości?

Jak były one dotychczas określane i nazywane przez innych lekarzy?

Jak zachowywały się w czasie ostatnich miesięcy/tygodni/dni/godzin?

Które z opisanych dolegliwości są najbardziej dotkliwe?

Jak w ostatnim czasie zachowuje się waga ciała?

Czy miały miejsce jakieś szczepienia (jakie?)?

Czy przyjmowano jakieś leki (jakie i w jakich ilościach?)?

Czy stosowano jakieś surowice? Jakie skutki przyniosło zastosowanie tych środków?

Czy występowały jakieś uczulenia (jeśli tak, to w związku z czym, jak się objawiały)?

Czy mialy miejsce jakieś ukąszenia?

Po przedstawieniu aktualnego samopoczucia należy prześledzić czynności i stany umysłu, wydolność pamięci, uczucia i wrażenia odczuwane w związku z ciałem (w tym ból – jeśli występuje). Każde odczucie, dolegliwość lub objaw chorobowy, jeśli zostanie dokładnie zaobserwowany i poprawnie opisany nazywany jest w homeopatii objawem pełnym. Dopiero taki objaw ma wystarczającą wartość dla zbudowania indywidulanego obrazu chorobowego i wyboru odpowiedniego środka leczniczego a jego opis zawiera odpowiedzi na cztery grupy pytań:

 

 1. czego doznaje chory, co to za odczucie, dolegliwość, co to jest?
 2. gdzie umiejscawia to doznanie, gdzie to jest?
 3. jakiego rodzaju jest to odczucie? do czego można je przyrównać? jakiego jest charakteru? jakiego natężenia? pod wpływem czego i w jakich okolicznościach nasila się, a kiedy słabnie? czy coś mu zwykle towarzyszy, poprzedza je lub po nim następuje? jakie to jest?
 4. z jakiej przyczyny występuje to odczucie lub dolegliwość? w jakich okolicznościach zwykle pojawia się ono? dlaczego to jest?

 

Oto przykłady

Ból Głowy opasujący; z ulgą w ruchu, ustępujący po oddaniu moczu z emocji przed egzaminem
Drętwienie Rąk nocą podczas snu po wysiłku fizycznym
Biegunka Luźny stolec (jelito grube – stolec) z niestrawionymi resztkami pokarmu po tłustym posiłku
Przymus kradzieży (umysł) na widok wartościowych przedmiotów z zazdrości o młodsza siostrę
Kłucie W rękach jak tysiące drobnych igiełek po przemarznięciu na mrozie

Pełne objawy uporządkowane wg ich części składowych

 

Inaczej mówiąc, każdy użyteczny dla postawienie rozpoznania i leczenia objaw lub doznanie powinno być opisane w czterech aspektach jego postępowania, odpowiadającym na pytanie: co? gdzie? jak? dlaczego? (pewny, użyteczny, przydatny dla lekarza homeopaty objaw jest jak stabilny stół o czterech nogach). Wyjątkowe znaczenie dla prawidłowego i skutecznego leczenia mają te wszystkie pełne objawy, które ułatwiają indywidulaizjację, wskazują na osobiste, niepowtarzalne i charakterystyczne cechy chorego człowieka, bardziej związane są z nim niż z jego chorobą.

Mogą to być dziwne, niewytłumaczalne, czasem nawet krępujące doznania; takie dla których chory lub jego najbliżsi nie znajdują uzasadnienia. Przy opisywaniu tych doznań należy posługiwać się własnym, prostym, codziennym językiem – pisać tak jak się czuje, a nie odwoływanie się do określeń uogólniających czy terminów medycznych. Te ostatnie zwykle są zupełnie nieużyteczne i tylko zaciemniają obraz, oddalając możliwość prawidłowego rozpoznania podobnego podobnego środka leczniczego (tzn. leku homeopatycznego dla danego chorego). Każde z pytań to problem do rozwinięcia, ma on wyzwolić własną inicjatywę chorego w procesie poznawania siebie, a także stopniowo przygotować go przez kontrolowaną i kierowaną samoobserwację do podjęcia odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.

 

Objawy umysłowe

Opisują najbardziej wewnętrzne przejawy istnienia chorego i dlategom jako najbardziej osobiste są najbardziej niepowtarzalne, charakterystyczne i ważne dla lekarza stosującego homeopatyczną metodę leczenia:

Jak przedstawia się twoja zdolność zapamiętywania?

Czy obserwujesz jej osłabienie? Jeśli tak to od kiedy?

Kiedy i w jakich okolicznościach, w odniesieniu do czego, w jakim czasie?

Czy czytasz z zainteresowanie, czy pamiętasz o czym czytasz?

Jak sprawnie posługuujesz się władzami umysłu?

Co ze zdolnością skupiania się i utrzymania skupionej uwagi?

Jak sprawnie odpowiadasz na pytania innych ludzi, natychmiast czy wolno?

Czy masz jakieś trudności ze zrozumieniem pytań?

Jak zmienia się stan twojego umysłu w chorobie, czy pojawiają się wtedy jakieś skłonności?

Czy w jakikolwiek sposób dilegliwości lub choroby dotykają władz twojego umysłu, zmieniają nastrój – czy stajesz się smutny, rozżalony, pogodny, wesoły itp?

Czy i co myślisz o przyszłości, czy niepokoisz się o przyszłość?

Czy są jakieś okoliczności lub sytuacje, które napełniają cię niepokojem?

W jakich sytuacjachpojawia się u ciebie niechęć, wobec czego lub kogo?

Czy obawiasz się lub lękasz czegoś – biedy, burzy, pewnych chorób (jakich?), ciemności, duchów, hałasów nocą, kradzieży, ludzi, napaści, nocy, otwartej przestrzeni lub zamkniętych pomieszczeń, smaotności, śmierci, tłumu, utraty zmysłów, wiatru, wody, wysokości, zmarłych, zwierząt (jakich?) lub czegokolwiek innego?

Czy zwraca twoją uwagę jakiekolwiek szczególne uczucie lub nastrój?

Czy coś zakłoca spokój twojego umysłu (np. natłok myśli, natrętne myśli)?

Czy doświadczasz jakiś złudzeń, czy wydaje ci się, że przeżywasz jakieś sytuacje, widzisz jakieś rzeczy, które nie istnieją, słyszysz głosy lub coś podobnego?

Jakie największe rozżalenia i smutki zdarzyły się w twoim życiu, co było ich przyczyną?

Jak przeżywasz zmartwienia?

W jakich sytuacjach, okolicznościach płaczesz?

Jaki skutek wywiera na ciebie pocieszanie?

Przy jakich okazjach czujesz się zrozpoaczona, zniechęcona do życia?

Jakie są największe radości twojego życia?

Czy kiedykolwiek i w jakich okolicznościach odczuwałeś zazdrość?

Jak czujesz się, gdy wpadasz w gniew, jak wtedy wyglądasz – czy czerwienisz się czy bledniesz, jak czujesz się potem?

Jak znosisz czekanie?

Czy jesteś cierpliwy?

Jakie były następstwa zawiedzionej miłości, żalu, zmartwienia, złych wieści, przestrachu?

Jakie dolegliwości wystapiły po tych przeżyciach?

Jak widzisz śmierć, gdy jesteś przygnębiony (myśli o śmierci, pragnienie śmierci, chęć samobójstwa, próby samobójcze)?

O jakiej porze w ciągu 24 godzin doby czujesz się smutny, przygnębiony, masz obniżony nastrój?

Jak szybko jesz, mówisz, piszesz, chodzisz?

Jaki jest twój stosunek do drobiazgów, porządku, dbałości o rzeczy, do wyglądu otoczenia i do czystości?

Jeśli ejstś kobietą – jakie jest twój charakter przed, w czasie trwania a jaki po krwawieniu miesięcznym?

 

Wrażenia bólu

Bardzo często towarzyszą chorobie. Jeśli odczuwasz ból, to opisz dokładnie, w którym miejscu, w jakiej części ciała, określ czy zmienia swoje umiejscowienie, jak i do jakiego miejsca się przesuwa – podaj dokładnie, gdzie się zaczyna, któredy podąża i dokąd dociera.

Czy z miejsca swojego początku ból wypromieniowuje w jakimś kierunku?

Jaki charakter ma to odczucie bólu, do czego możesz je porównać?

Do czego jest podobny w odczuciu lub wyobrażeniu (wyraź to własnymi słowami tak, jak czujesz)?

Jak długo odczuwasz ból?

Kiedy zazwyczaj się on zjawia?

Jak szybko rozwija się i jak ustępuje?

Pod wpływem czego znika?

Kiedy nie ustępuje?

Co wedlug twojej obserwacji może być jego przyczyną?

Czy w miejscu bólu występują jakieś zmiany – obrzęk, wyprysk, otarcie, przebarwienie, tkliwość?

Pod wpływem czego – pory dnia lub nocy, pozycji ciała, jakiegoś działania, zastosowania zimnej lub ciepłej wody, suchego gorąca lub zimna, cieplego lub zimnego powietrza, zmian pogody lub jakichkolwiek innych okoliczności lub warunkow – ból nasila się lub staje się bardziej znośny albo zupelnie ustępuje?

Czy po ustąpieniu bólu ma miejsce jakaś zmiana wyglądu lub odczuć ze strony skóry, mięśni, kości lub innych tkanek?

Jakie jest ogólne samopoczucie po odejściu bólu?

Jaki skutek wywiare na ciebie ból, jak czujesz się i jak zachowujesz podczas bólu?

Jeśli uznasz to za stosowne, t zarysuj okolicę/część ciała, w któej zwykle występuje ból, zaznacz miejsce jego początku, największego nasilenia oraz okolice, do których wypromieniowuje a także tor którym do nich podąża.

 

Wrażenie „jak gdyby”

To szczególny rodzaj objawów. Wśród relacji podawanych przez ludzi chorych i cierpiących opisujących swoje samopoczucie można spotkać bardzi zróżnicowane wrażenia i odczucia określane przez porównanie za pomocą zwrotu „jak gdyby”. Wrażenia „jak gdyby” są bardzo subiektywne i dzięki temu służą indywidualizacji obrazu chorobowego. Oto przykłady takich określeń, mające na celu zwrócenie uwagi na te „dziwne” doznania i ułatwienie przekazania własnymi słowami podobnych, o ile są odczuwane przez chorego.

Np.:

„jak gdyby:     wiatr dmuchał do oczu i uszu,

ktoś ciągnął za włosy,

ktoś uderzał w plecy,

wokól serca zaciskała się żelazna ręka,

kleszcze ściskały/miażdżyły jelita,

włos znjadował się na języku lub w gardle,

głowa była opasana taśmą,

staw był zwichnięty,

obręcz zaciskała się wokól ramienia,

kula znajdowała się w odbytnicy lub zatykała odbytnicę” itp.

Czy jakieś wrażenia tego typu występują u ciebie? Jeśli tak, to opisz je dokładnie. Ważnym jest, aby zawsze podąc rodzaj wrażenia i jego umiejcowienia, czyli co i gdzie jest odczuwane, i aby opisać to  własnymi słowami najdokłądniej, jak to jest możliwe, oddającymi charakter wrażenia.

 

Objawy uogólnione

Odnoszące się do całego człowieka a nie do jakiejś okolicy jeg ciała, o którym mówiąc, chory używa słowa „Ja”, a nie „moje” lub „moja”. Wszystkie doznania i dolegliwości, z którymi utożsamia się cały człowiek budują tą grupę objawów.

O jakiej porze w ciągu 24 godzin doby czujesz się najgorzej, a kiedy najlepiej?

W jakiej porze roku czujes się mniej sprawnie?

Jak znosisz zimną, jak gorącąm jak suchą a jak wilgotną pogodę?

Jak działa na ciebie mgła, śnieg, opady deszczu?

Jak czujesz się przed, w czasie, a jak po deszczu, burzy?

Co odczuwasz, gdy jesteś poddany działaniu słońca?

Jak wpływają na ciebie zmiany pogody?

Co odczuwasz przy silnym wietrze, czy zmienia się to odczucie wraz z kierunkiem wiatru – przy wietrze północnym, południowym lub z innych kierunków?

Jak znosisz przeciąg, a jak zmiany temperatury otoczenia?

Jak czujesz się w cieple, a jak w ciepłym pokoju, w ciepłym łóżku, w pobliżu nagrzanego pieca?

Jak reagujesz na krańcowe temperatury, na mrozy i upały?

Jak ubierasz się zimą?

Czy łatwo przeziębiasz się zimą? Jak jest w innych porach roku?

W jakich warunkach najchętniej sypiasz, co z oknem w nocy?

W jakiej pozycji ciała czujesz się najlepiej – stojącej, siedzącej, leżącej?

W jakiej pozycji ciała i w jakich warunkach najlepiej odpoczywasz?

Jak się czujesz stojąc dłużej lub klęcząc w kościele?

Jak się czujesz zwykle przed, podczas i po posiłku?

Co z twoim łaknieniem, jak się czujesz, jeśli opuścisz posiłek?

Co lubisz jeśc najbardziej?

Co z twoim pragnieniem?

Co pijesz i w jakich ilościach?

Jakie pożywnienie czyni cię chorym i dlaczego – cebula, chleb, jaja, jarzyny, kapusta, masło, mięso, owoce, słodycze, wieprzowina, gorzkie, kwaśne, ostre, słodkie, słone, tłuste czy inne jedzenie?

A co z herbatą, kawą likierami, mlekiem, octem, piwem, winem, wódką?

Co jesz chętnie, a czego nie lubisz?

Jak dużo soli używasz do smaku? Co z innymi przyprawami?

Czy palisz tytoń? Jeśli tak to jak dużo tytoniu wypalasz w ciągu dnia i jak się czujesz po paleniu?

Jak znosisz zapach dymu tytoniowego w chwili, gdy sam nie palisz?

Jakim sportem zajmujesz się czynnie, co z jazdą samochodem lub żeglowaniem?

Jak czujesz się nad morzem, a jak w wysokich górach?

Jak znosisz zimną, a jak ciepła kąpiel, co z kąpielą morską?

Jak wpływają na twoje samopoczucie obcisłe ubrania, paski, kołnierzyki?

Czy kiedykolwiek zemdlałaś, w jakich warunkach słabniesz?

Jak długo krwawią twoje rany, jak długo się goją?

Czy występują jakieś powikłania w gojeniu ran?

Czy obserwujesz u siebie skłonności do powstawania sińców?

W jakich okolicznościach?

Czy obserwujesz skłonności do krwawień?

W jakich miejscach występują krwawienia, pod wpływem jakich czynników, jak obfite, jakiej barwy i konsystencji?

Po jakich lekach czujesz się źle, chorujesz?

Na jakie jesteś nadwrażliwy?

Jakim szczepieniom byłeś poddawany i z jakim skutkiem?

 

Wydzieliny

Jeżeli obserwujesz obecność jakiś wydzielin z naturalnych otworów ciała tj. oczu, uszu, nosa, ust, cewki moczowej, pochwy, odbytu, z brodawek piersiowych, pępka czy innych okolic ciała, opisz je dokładnie.

Podaj od kiedy występują, czy pojawiły się nagle czy stopniowo, w jakich okolicznościach, czy ich pojawienie się było czymś szczególnym poprzedzone?

Jak jest ich ilość, czy zmienia się w czasie, w związku z pozycją ciała lub innymi warunkami?

Jak wyglądają te wydzieliny, jaka jest ich barwa, zapach, gęstość, lepkość, konsystencja?

Czy drażnią otaczające tkanki czy są łagodne, jakie odczucia temu towarzyszą?

Jak obecność tych wydzielin wpływa na samopoczucie i stan ogólny?

 

Sen i marzenia senne

W jakiej pozycji zwykle sypiasz?

Od kiedy w tej pozycji?

Jak układasz głowę, a jak ramiona w stosunku do tułowia?

Co robisz we śnie – mówisz, śmiejesz się, płaczesz, krzyczysz, zgrzytasz zębami, chrapiesz, mlaskasz?

Czy pojawiają się u ciebie podczas snu jakieś zaburzenia oddychania?

Czy masz otawarte usta lub oczy?

Bywasz niespokojny, zalękniony?

Co powoduje u ciebie niepokój, a co wywyołuje senność?

O jakiej porze budzisz się, a o jakiej zwykle bywasz senny?

Czy masz jakieś problemy z budzenie się?

Czy miewasz marzenia senne (sny)?

O czym śnisz?

Czy powtarzają się we snach jakieś tematy, obrazy, barwy, okoliczności?

Jak czujesz się zaraz po przebudzeniu?

Jak sen wpływa na twoje samopoczucie?

Czy masz kłopoty z zasypianiem?

Jak szybko zasypiasz?

Co przeszkadza ci w zaśnięciu?

Czy budzisz się w nocy, jeśli tak to zwykle około której godziny?

 

Czynności płciowe, miesiączki, ciąża, powikłania

Ja wyglądają twoje potrzeby płciowe?

Czy wiążą się z nimi jakieś dolegliwości?

Co je powoduje, co je nasila, a pod wpływem czego ustępują?

Czy i kiedy rozpocząłeś/-aś współżycie płciowe?

 

 • Jeśli jesteś kobietą:

W jakim wieku wystąpiła pierwsza miesiączka?

Jak często się zjawia, czy regularnie, co ile dni?

Jak długo trwa, jaka jest jej obfitość, barwa, woń?

Czy występują skrzepy?

Czy krwawieniom towarzyszą jakieś dolegliwości?

O jakiej porze w ciągu doby zwykle zaczynają się krwawienia, kiedy wypływ jest największy?

Jak czujesz się przed, podczas, i po miesiączce?

Czy w okresach między krwawieniami występują jakieś dolegliwości?

Czy jakieś niepokojące odczucia, dolegliwości lub objawydotyczą piersi, sromu, pochwy, macicy lub jajników?

Czy masz lub miałaś kiedykolwiek potrzebę samogwałtu? Przez jak długi czas?

Czy twój popęd płciowy jest nadmierny czy osłabiony?

Czy współżycie jest bolesne lub w jakikolwiek inny sposób nieprzyjemne?

Jak czujesz się po stosunku, czy powoduje on jakiekolwiek nieprzyjemne odczucia lub dolegliwości fizyczne lub psychiczne?

Czy kiedykolwiek byłaś w ciąży? Ile razy? W jakich odstępach czasu?

Jaki był przebieg jażdej z ciąż?

Czy występowały w ciąży jakieś dolegliwości?

Kiedy pojawiły się odczucia pierwszych ruchów płodu?

Kiedy miały miejsca porody?

Jaki był przebieg porodów, czy występowały jakieś utrudnienia?

Czy uciekano się do jakiejkolwiek pomocy ręcznej lub instrumentalnej?

Jak przebiegały okresy połogów?

Czy karmiłaś dzieci piersią, jak długo, czy towarzyszyły temu jakieś trudności?

Jak szybko po porodzie pojawiły się miesiączki?

Czy kiedykolwiek miały miejsce poronienia?

Jak zapobiegasz zajściu w ciążę?

W jakim wieku pojawiły się pierwsze oznaki przekwitania, jakie to były oznaki?

W jakim wieku występowały podobne obajwy u twojej matki i/lub sióstr?

Czy obajwom przekwitania towarzyszyły lub towarzyszą jakieś dolegliwości?

Czy jakieś dolegliwości wystąpiły w związku z przekwitanie i trwają nadal? Jakie to dolegliwości?

Jeśli aktualnie odczuwasz jakieś dolegliwości tego rodzaju opisz je dokładnie.

 • Jeśli jesteś mężczyzną:

Jak przedstawia się twój stosunek do współżycia?

Czy myślisz o współżyciu z niechęcią czy chętnie współżyjesz?

Jak wpływa na ciebie obecność kobiety?

Czy chęci współżycia towarzyszy wzwód?

Czy wzwody są niepełne lub zbyt krótkotrwałe?

Czy współżycie wywołuje jakieś niekorzystne skutki fizyczne lub umysłowe?

Czy współżyciu towarzyszy lęk lub brak przyjemności?

Czy wytryski są przedwczesne lub zbyt późne? Czy są bolesne?

Czy pojawiają się wzwody w sytuacjach nie związanych ze współżyciem, np. podczas jazdy samochodem?

Czy masz skłonność do manipulowania narządami płciowymi, obnażania ich, do samogwałtu?

Czy mają miejsce ciepłe lub zimne poty okolicy narządów płciowych?

Czy jest obecny jakiś nieprzyjemny zapach w okolicy narządów, jaki?

Czy obserwujesz mimowolny wyciek nasienia, w jakich okolicznościach?

Czy kiedykolwiek obserwowałeś inne wydzieliny z cewki moczowej?

Czy moszna, członek lub jego część, jądra, najądrza lub ich najbliższa okolica są w jakikolwiek sposób zmienione chorobowo – czy występują na nich narośla, rany owrzodzenia, wysypki?

Czu mają miejsce jakiekolwiek inne dolegliwości lub zmiany chrobowe?

 

Gorączka, dreszcze, poty

Czy odczuwasz uderzenia gorąca?

Czy towarzyszą im dreszcze?

Gdzie rozpoczynają się i jak rozprzestrzeniają, o jakim czasie zwykle mają miejsce?

Czy obejmują zwykle całe ciało czy jakąś jego część?

Czy ulgę wtedy przynosi ciepło czy zimno, w jakiej postaci?

Czy gorączce zwykle towarzyszą dreszcze lub poty?

O jakiej porze dnia lub nocy pojawiają się, kiedy osiągają największe nasilenie, kiedy najniższy poziom?

Co wydaje się być ich przyczyną?

Czy odczuwasz zimno zewnętrznie lub wewnętrznie?

Jak czujesz się między atakami gorączki?

Jaka jest barwa skóry, jej temperatura, wilgotność podczas gorączki i jak się zmienia jej stan?

Czy pojawia się „gęsia skórka”?

Jakie tętno towarzyszy gorączce, jak odczuwana jest czynność serca?

Czy poty obejmują całe ciało czy tylko jakąś jego ściśle określoną okolicę?

Czy pozostaje to w związku z przykryciem lub odkryciem ciała?

Czy pot jest ciepły czy zimny? Lepki, tłusty, kwaśny, cuchnący?

Jaka jest barwa, czy zostawia ślady na ubraniu, jakie?

Czy powoduje osłabienie?

Jakie samopoczucie ma miejsce podczas potów, a jakie po ich ustąpieniu?

Jak łatwo się pocisz?

Jakie okolice ciała pocą się najobficiej i w jakich warunkach?

 

Nienaturlane rozrosty i guzy

Jeśli zauważyłeś występowanie nienaturlanych rozrostów tkanek lub guzów to opisz dokładnie umiejscowienie tych zmian, ich wygląd, wielkość, kształt.

Czy ich obecności towarzyszą jakieś szczególne odczucia?

Kiedy pojawiły się poraz pierwszy i jak długo są obecne, czy zmieniają się z biegiem czasu?

Jak związane są ze skórą, tkanką podskórną i innymi tkankami?

Czy kiedykolwiek okolica pojawienia się tych zmian doznała jakiegoś urazu, została uderzona?

Jakie opinie na temat tych zmian wyrażali dotychczas lekarze?

Jakie leczenie zalecano?

Czy w rodzinie, pośród bliskich występowały lub występują podobne zmiany?

 

Opis dolegliwości i objawów cielesnych uporządkowany według schematu „głowa-stopy”

Opisz dokładnie wszystkie dolegliwości, objawy, i oznaki chorobowe oraz niezywkłe, niecodzienne niewytłumaczalne doznania według podanego poniżej porządkupoczynając od głowy, przez: oczy – uszy – nos – twarz – usta – jamę ustną – język – zęby – gardło – żołądek (zgaga, odbijanie, czkawka, nudności, wymioty, gniecenie w dołku, pustka, ciężar itp) – brzuch – oddawanie moczu – mocz – wypróżnienia (biegunka, zaparcia i in.) – kał – odbyt – oddychanie – płuca – serce – klatka piersiowa (kaszel) – plwocina – kark – grzbiet – lędźwie – krzyż – mięśnie – stawy – kości – chodzenie – tkanka podskórna, kończąc na skórze.

Staraj się aby opisu dokonać własnymi słowami, aby opisanie każdej dolegliwości, objawu czy wrażenia było pełne, tzn. zawierało informację o:

 1. umiejscowieniu (gdzie?),
 2. rodzaju (co?),
 3. charaketrze doznania (jak?),
 4. okolicznościach jego pojawienia się i ustępowania (kiedy?, w jakich okolicznościach?, w jakich warunkach?),
 5. okolicznościach nasilania się i zmniejszania, kierunkach i drogach rozprzestrzeniania, współistnieniu innych toarzyszących doznań (w jaki sposób?),
 6. prawdopodobnej przyczynie wyzwalającej (dlaczego?).

 

Historia chorobowa życia zgodna z chronologią wydarzeń

Wymień w porządku chronologicznym (najchętniej podając rok kalendarzowy i miesiąc pojawienia się), wszystkie dotychczasowe zachorowania, urazy, przebyte wypadki. Podaj także informacje o urazach psycho-emocjonalnych (doznanych zawodach, krzywdach, smutku, żalu, przestrachu), zastosowanych lekach, zabiegach leczniczych, szczepieniach, skutki których wpłynęły znacząco na twoje samopoczucie, o których możesz powiedzieć: „od chwili gdy (…) nigdy nie czułam/-em się już dobrze.”

Pogrupuj je w okresach 7-letnich:

I okres: 0 – 7 rok życia,

II okres: 8 – 14 rok życia,

III okres: 15 – 21 rok życia, itd.

Jeśli możliwe dołącz do tego odpowiadające im rozpoznania lekarskie (o ile takie postawiono) i wszelkie informacje, jakie o nich posiadasz.

 

Tło skazowe przewlekłych chorób

Na zakończenie odpowiedz jeszcze na postawione poniżej pytania.

Grupa I – objawy psychiczne:

 1. czy zwykle zachowujesz się raczej powściągliwie (n) i nieśmiało (f) czy zdecydowanie (ż) czy może krytykująco (cz)?
 2. czy reagujesz raczej powoli (n) czy szybko, porywczo, nierozważnie, niespokojnie (ż)?
 3. czy potrafisz ustępować (n) czy nie potrafisz zapomnieć nieprzyjemości (c)?
 4. czy pocieszanie pogarsza (nasila płacz) (c) czy poprawia (n) twój stan?

 

Grupa II – objawy skórne:

 1. czy zmieniona chorobowo skóra jest swędząca, wysychająca grudkowata (n), czy też wykwity są wilgotne i ropiejące (f)?
 2. czy zabarwienie skóry jest brudne (n) czy czerwonoplamiste (f) czy występują na niej miedziane (c) plamki?
 3. Czy obserwujesz na swojej skórze występowanie brodawek kłykcin (ż) albo czerwonych znamion (c)?

 

Grupa III – objawy ogólne:

 1. czy dolegliwości występują przede wszystkim rano (n)w ciągu dnia (ż), wieczorem (ż) czy nocą (c)?
 2. czy latwo marzniesz (n), czy jest ci stale nieco za gorąco (f), czy obserwujesz przekrwienie (f) jakiejś okolicy ciała, czy pojawiają się u ciebie dolegliwości pod wpływem ciepła i/lub zimna (f)?
 3. czy potrzebujesz bezruchu czy zmiany położenia (ż), czy spokój poprawia (n)twój stan, czy natężony ruch aż do wysiłku (ż)?
 4. czy kiedykolwiek stosując środki zewnętrzne lub przeciwzaplane stłumiono u ciebie: kłykciny (ż), wykwit osutkowy (n), upławy, rzeżączkę, guzki krwawnicowe (ż), wysypki skórne (n), odchody porodowe, miesiączki, wydzieliny śluzowe, nieżyty nosa (ż)?
 5. jakim operacjom chirurgicznym (ż) byłeś poddawany?
 6. czy wydzieliny naturalne lub chorobowe, biegunka, oddawanie moczupoprawiają (n) czy pogarszają zwykle twój stan?
 7. czy serce twoje uderza powoli (n), często (ż) czy niemiarowo (c)?
 8. czy występujące bóle są raczej tępe, nieokreślone, rozlane czy ostre, wyraziste, ograniczone, uciskowe ściskające, kłujące (n), wędrujące, kurczowe (ż), ściągające, rwące, drążące, palące (c)?
 9. czy twoje samopoczucie poprawia się (n) czy pogarsza (c) pod wpływem potów?
 10. jaki wpływ na twoje samopoczucie wywierają zmiany pogody lub temperatury (ż),
Script logo