Medycyna antropozoficzna

Ta metoda leczenia wychodzi ze swoistej, odrębnej od homeopatii konwencji światopoglądowej i rozwija inną metodę badawczą, ale posługuje się elementami farmakopei homeopatycznej i niekiedy odwołuje się do klasycznych obrazów środków leczniczych. Jednak rozpoznanie kliniczne, wyniki badań dodatkowych oraz cała metoda badania i leczenia typowa dla homeopatii, nie są wystarczające do w pełni skutecznego stosowania antropozoficznych środków leczniczych. Podstawowym założeniem metody antropozoficznej jest równoległość i podobieństwo procesów zachodzących w Przyrodzie i chorobowych procesów w żywym organizmie, leki zaś są ich nośnikami, zdolnymi do reedukacji tkanki, narządu, układu lub funkcji objętej patologią.

Script logo