O mnie

W czerwcu 1983 otrzymałem dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie, dziś Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1983-1990 pracowałem w Oddziale Rehabilitacji Miejskiego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W 1989 roku uzyskałem I-stopniową specjalność kliniczną w zakresie rehabilitacji ogólnej.

Od 1980 roku poznawałem tradycyjną chińską medycynę (TCM), radiestezję medyczną, irydologię i homeopatię. W latach 1983-1996 studiowałem antropozoficznie poszerzoną medycynę w oparciu o osobiste kontakty z Panem dr Heintzem-Hartmutem Vogelem i w 1990 roku odbyłem szkolenie w Firmie Wala w Bad Boll/Eckwaeldem pod Stuttgartem.

W roku 1990 uzyskałem uprawnienia do wykonywania zabiegów akupunkturowych w zakresie posiadanej specjalności klinicznej, w 1992 roku ukończyłem kurs homeopatii klinicznej Instytutu Boiron, a w 2004 roku uzyskałem tytuł licencjonowanego lekarza homeopaty Brytyjskiego Fakultetu Homeopatii [LFHom(Med)].

W 2004 roku po odbytym szkoleniu uzyskałem uprawnienia do stosowania w zakresie posiadanej specjalności klinicznej klawiterapii wg Ferdynanda Barbasiewicza, jako odruchowej bodźcowej metody leczenia.

W latach 2003-2006 sformowałem i przeprowadziłem 3-letni podyplomowy kurs homeopatii dla lekarzy medycyny, stomatologii, weterynarii i farmaceutów w Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ w Krakowie, który ukończyło egzaminem ok. 50 słuchaczy.

Od lat 90-tych XX wieku jako gościnny wykładowca prowadzę zajęcia fakultatywne dla studentów V roku Wydziału Farmacji CM UJ w Krakowie oraz podyplomowe szkolenia dla farmaceutów z zakresu homeopatii.

W roku 1986 rozpocząłem starania o powstanie w Krakowie stowarzyszenia grupującego lekarzy i farmaceutów zainteresowanych homeopatyczną metodą leczenia co doprowadziło do zawiązania Małopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Homeopatów w 1992(29.05.02.) roku, któremu przewodniczyłem do jego zamknięcia w roku 2012.

Prywatną praktykę lekarską wykorzystującą naturalne metody leczenia prowadziłem od 1986 roku, najpierw w moim gabinecie lekarskim, a od października 1991 roku do 2013 roku, jako jednoosobową działalność gospodarczą.

Obecnie mieszkając poza granicami Polski, kontynuuję swoją działalność edukacyjną poprzez Konsultorium Homeopatyczne „on-line”, dzięki któremu każdy zainteresowany osobistą sesją prozdrowotną może podjąć współpracę nad urzeczywistnieniem ideału swojego własnego zdrowia, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu.

Script logo