Prawo Zdrowienia Naturalnego

Prawo zdrowienia, czyli uzupełnione prawo leczenia naturalnego wg dr Constantine’a Heringa i dr Prafull’a Vijayakar’a

Zdrowienie postępuje:

 1. z góry na dół;
 2. z wewnątrz na zewnątrz;
 3. z ważniejszego do mniej ważnego narządu;
 4. od środka do obwodu*/;
 5. w odwrotnej kolejności do tego jak objawiała się choroba;
 6. od bardziej niszczącej do mniej niszczącej skazy („od prawej do lewej”).

*/ Z wyjątkiem takich chorób jak: odra, ospa, opryszczka itp., których naturalny niepowikłany (tzn. niestłumiony) przebieg urzeczywistnia się od śluzówki do skóry i jest zgodny z gradientem odżywczym zwierzęcego wzrostu.

Czemu służy prawo zdrowienia?

 • Ocenie etapu zaawansowania i postępu procesu chorobowego.
 • Ocenie możliwości leczenia, czyli rokowaniu (prognosis).
 • Ocenie skutków stosowanego leczenia.
 • Ocenie przełomów.
 • Ocenie przebiegu procesu zdrowienia.

Ocena przełomów

 1. przełom chorobowy – zaostrzenie objawów zogniskowane niezgodnie z prawem Heringa (przeciwnie do wskazanych kierunków zdrowienia) na tle załamania żywotności;
 2. przełom uzdrawiający = ozdrowieńczy – przy wzrastającej żywotności zaostrzenie objawów zogniskowane zgodnie z prawem Heringa.

Zdrowienie postępuje poprzez przełomy uzdrawiające (sanatio per crisam); analiza reakcji żywego organizmu na spotęgowany środek leczniczy podany zgodnie z prawem podobieństwa (czyli dowód na podanie leku homeopatycznego (similimum).

Jakie cechy opisują konstytucję?

Fizyczność:

 • wzrost, waga, postawa ciała;
 • kształt, cechy, wygląd twarzy;
 • oczy;
 • włosy, paznokcie;
 • kształty ciała, szyja, kończyny.

Umysłowość:

 • wola;
 • świadomość, moralność;
 • intelekt;
 • wyraziste skłonności naturalne;
 • reakcje emocjonalne;
 • wrażliwość;
 • przywiązania.

Uogólnione cechy:

 • energia/szybkość działania;
 • typ mowy;
 • tolerancje/nietolerancje;
 • reakcje temperaturowe;
 • pragnienia/niechęci;
 • łaknienie/pragnienie picia;
 • czynności płciowe;
 • wrażliwości narządowe;
 • osobnicze charakterystyczne właściwości;
 • wpływ czasu i pór roku/pogody;
 • czynniki przyczynowe (dolegliwości z powodu);
 • typ skazowego procesu chorobowego.

Cechy reakcji organizmu żywego zgodnej z prawem zdrowienia

 1. Zanik ogólnego osłabienia.
 2. Pojawienie się chęci działania.
 3. Wzrost wytrzymałości.
 4. Powrót upodobań.
 5. Powrót odświeżającego snu.
 6. Powrót łaknienia.
 7. Powrót regularnych wypróżnień.
 8. Wzrost tolerancji czynników pogarszających.
 9. Spadek wrażliwości emocjonalnej.
 10. Spadek niepokoju, lęku; uspokojenie.
 11. Zaniki objawów na wyższych warstwach i pojawianie się na niższych warstwach zgodnie z prawem zdrowienia.
 12. Zaniki objawów i oznak chorobowych od kiły przez figówkę do świerzbiączki.

 


Piśmiennictwo

Prafull Vijayakar, Predictive Homeopaty – Part I, Theory of Suppression, Mrs.Preeti Vijayakar, Mumbai 2001.
James Tylor Kent, Lectures on Homoeopathic Philosophy , B.Jain Publishers(P) Ltd., New Delhi 1987.

Script logo