Symptomatologia W Homeopatii

Co to jest objaw?

To, w czym się coś objawia, uzewnętrznia; przejaw, oznaka, symptom (symptomasymptomatos z gr. = zbieg okoliczności, wypadek od sympiptein z gr. = zbiegać się, zdarzyć; z gr. semantikos = znaczący, semasia = znaczenie, semeion = znak, sygnał, obraz).

Podział objawów

absolute = absolutny = podstawowy – występujący w większości prób lekowych i chorób jak na przykład: ból, gorączka, duszności, osłabienie,
accidental = przypadkowy, nie pasujący ani do obrazu środka leczniczego ani do choroby,
alternating = naprzemienny, np. gdy znika biegunka pojawia się zaparcie, gdy znika wysypka pojawia się astma,
assiciating = acompany = coexising = concomitant – towarzyszący,
characteristic = contingent = peciular = strange = rare = contingent = uncommon – szczególny, dziwny, rzadki, charakterystyczny,
chief = main = major – podany spontanicznie jako główny, znamionuje chorobę, która jest przyczyną konsultacji,
clinical – kliniczny, nie pochodzi z próby lekowej, ale ustąpił u chorego podczas leczenia,
common = diagnostic – zwykły, powszechny u wszystkich chorych,
complete – pełny, opisany przez umiejscowienie, rodzaj doznania, okoliczności ze zmiennościami,
contradictory – sprzeczny z całością obrazu choroby
determining = secondary – związany z główną dolegliwością, pomocny w różnicowaniu obrazów lekowych i wyborze simillimum,
eliminative – wykluczający, pomaga w repertoryzacji wykluczyć część leków z rozległej rubryki,
etiological – przyczynowy,
food – jedzeniowe pragnienia i niechęci oraz nietolerancje,
functional – czynnościowy, pochodzący z chorego narządu np. ból żołądka po jedzeniu,
general = absolute = uogólniony: umysłowe, zmienność, pragnienia/niechęci, skłonności chorobowe, budowa anatomiczno-fizyczna,
guiding – wiodący, wskazuje określony środek leczniczy,
incomplete – niepełny,
keynote – kluczowy,
late – późny (ważny w ostrych chorobach),
leading – wiodący,
local = particular,
minor – ujawniony z pogłębionego wypytywania,
negative general – brak oczekiwanego objawu w obrazie chorobowym przypadku,
new – nowy: 1) nawrót starego po leku, 2) po próbie lekowej ten, którego nie było, 3) znamionujący odtruwanie
objective – obiektywny, badalny zmysłowo i/lub mierzalny w badaniach dodatkowych
oldest – najstarszy = pierwszy,
pathognomonic – decydujący dla rozpoznania chorobowego,
pathological – obiektywnie wyraża chorobę,
physical – dostępny badaniu fizykalnemu,
recent – świeży,
sign – oznaka = objaw obiektywny,

common = diagnostic
keynote = leading
late = recent
mentals = psychic = nervous
subjective = sensations
recent = determining
functional+concommitant = peciular

Wartościowanie objawów

– Ważność objawów:

 • etiologiczne 3 punkty,
 • umysłowe 2 punkty,
 • ogólne, odnoszące się do całej osoby, wrażenia i zmienności, płciowe, pragnienia i niechęć żywieniowe, wydzieliny, wydaliny, sen i marzenia senne 1 pkt.

– Hierarchia wg szczegółowości:

 • charakterystyczne, uderzające, niezwykłe,
 • podane samoistnie i z wielkim naciskiem,
 • pełne,
 • długotrwałe i pogarszające się w czasie,
 • nowe, stale pogarszające się.

– Układ hierarchiczny objawów repertoryzacyjnych: 

* A. wg dr Jawahara Shaha:

 1. przyczynowe: emocjonalne, intelektualne, fizyczne,
 2. umysłowe: emocjonalne, intelektualne,
 3. podświadome/jasnowidzenie,
 4. marzenia senne,
 5. zmienności uogólnione: pogorszenia, poprawy,
 6. pragnienia,
 7. niechęci,
 8. wrażenia ,,jak gdyby”,
 9. fizyczne uogólnione,
 10. fazy Księżyca,
 11. charakterystyczne pogorszenia, poprawy,
 12. charakterystyczne cząstkowe,
 13. konstytucjonalne,
 14. zwykłe (pospolite),
 15. główne dolegliwości,
 16. fizyczne cząstkowe,
 17. kluczowe,
 18. towarzyszące,
 19. patologiczne uogólnione,
 20. patologiczne cząstkowe,
 21. nieokreślone.

* B. wg dr Benedicta de Castro:

 1. niezwykłe, charakteryzujące danego człowieka:
  a. sny,
  b. miesiączka,
  c. pragnienia i niechęci: emocje, seks, jedzenie, zmysły,
  d. rozumowanie i pojmowanie: złudzenia, przewidzenia, szał, pamięć,
 2. fizycznego ciała uogólnione:
  a. pragnienia i niechęci: temperatura, położenie, powietrze, płeć, uogólnione inne,
  b. pogorszenia i poprawy,
  c. sen,
  d. łaknienie,
  e. miesiączki: przed, podczas, po,
  f. nawyki jedzeniowe i jelitowe,
  g. czas,
  h. dreszcze i pocenie,
  i. wydzieliny,
 3. narządowe: pragnienia i niechęci, pogorszenia i poprawy, skóra.

Literatura

Jawahar J. Shah, Hompath Classic Computer Programm

J. Benedict de Castro, Encyclopaedia of Repertories, B.Jain Publishers, New Delhi 1991.

Jay Yasgur, A Dictionary of Homeopathic Medical Terminology, Van Hoy Publishers, USA 1992.

Samuel Hahnemann, Organon sztuki medycznej, Wydawnictwo EJB, Kraków 2003.

Robert Zawiślak, Podstawy homeopatii klasycznej, M&M, Kraków 1991.

Script logo